preloder

SIBILA PLETEVSKI ‘’Kazalište Srama’’ / ‘’The theater of shame’’

9.6.2018. / SUBOTA / 10h / dvorana SŠ Petra Šegedina, Korčula
9.6.2018. / SATURDAY / 10h / Secondary School Petar Šegedin

SIBILA PETLEVSKI višestruko je nagrađivana književnica, koja se okušala u svim žanrovima književne riječi, od fikcionalne i povijesne proze, preko poezije I drame, do teatroloških ogleda, pri čemuje u svim žanrovima zavrijedila značajne nagrade Autorica će otvoriti prostor dijaloga sa auditorijem na temu naslovne sintagme svoga poslijednjeg djela»KAZALIŠTE SRAMA» koje se odnosi na mogućnost stvaranja kulturalne
kritike na podlozi uvida u “izvedbe društva” koje se strukturiraju “kao činovi u drami” – od krize preko kulminacije do raspleta i nazad.

TANYA DIMITROVA

13.6.2018. / SRIJEDA / 12:15h / dvorana SŠ Petra Šegedina, Korčula
13.6.2018. / WEDNESDAY / 12:15h / Secondary School Petar Šegedin

Dr sc.Tanya Dimitrova, Veleposlanica Republike Bugarske u RH, prijatelj je i gost Internacionalnog Marco Polo Art Festivala .U sklou festivalske tribine – EDUKACIJSKi SAT – posvećene mladoj publici, DIMITROVA će govoriti na temu: “KULTURA I UMJETNOST – TEMELJI MEĐUKULTURALNOG DIJALOGA”

“ Utjecaj kulture i umjetnosti unutar procesa međukulturalne komunikacije, predstavlja dobru pretpostavku za približavanje, aktivnu interakciju i međusobno uvažavanje svih participijenata dijaloga, bez obzira na kulturne različitosti. U ovom našem vremenu, sve se više javlja potreba za uspostavljanjem ravnoteže među kulturnim različitostima.Kultura stvara vrijednost i za pojedinca i za društvo; međutim, ona prije svega poštuje različitost i potiče toleranciju i kreativnost; dovodi do inovativnosti unutar društvenih procesa, a odgovoran i uključiv međukulturalni dijalog – stvara temelj plodonosnih međukulturalnih odnosa.”

Dr.sc.Tanya Dimitrova

ZLATKO VIDAČKOVIĆ tema FILMSKI FESTIVALI / FILM FESTIVALS

12.6.2018. / UTORAK / 17h / konferencijska dvorana PORT9 HOTEL
12.6.2018. / TUESDAY / 17h / Conf. sale PORT9 hotel

ZLATKO VIDAČKOVIĆ , novinar, filmski kritičar, član žirija međunarodne kritike u Berlinu, Cannesu, i Veneciji, umjetnički ravnatelj
filmskog festivala u Puli…Od 2013. predaje na ADU u Zagrebu (predmet Filmski festivali), 2014. na Studiju novinarstva na Veleučilištu
VERN (Filmski žanrovi, Novinarstvo u kulturi), gdje i danas predaje Erasmus studentima (Introduction to Croatian Cinema, Croatian
Contemporary Culture).